رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با واحد اتوماسیون اداری

 

 

      پست الکترونیک:    

 

       شماره تلفن:    03137923947 - 03137923948

 

      آدرس: دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، مديريت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ، طبقه اول 

 

​      ​