رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های تحلیل آماری

جلسه ­ی آموزشی " آشنایی با روش های تحلیل آماری" با حضور کارشناسان آمار ، مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت حوزه ­های ستادی و دانشکده ­ها در تاریخ 1402/10/26  در کلبه یادگیری مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

در این دوره عناوین آموزشی از قبیل: تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوھش، جستجوی مطالعات مرتبط به سوال پژوهش، سنجش کیفیت مطالعات و ... توسط خانم ریاحی، دانشجوی دکترای آمار زیستی ارائه گردید.

شایان ذکر است فایل آموزشی این دوره با عنوان "  مرور ساختار یافته و متا آنالیز، مفاهیم،کاربردها و محاسبات " در سایت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، قسمت فایل ­های آموزشی بارگذاری شده و تاریخ پس ­آزمون روز شنبه مورخ  1402/10/30   از ساعت 10 الی 14 می ­باشد.

جهت اخذ امتیاز دوره، شرکت در ارزیابی دوره و پس آزمون ضروری می ­باشد.

فایل آموزشی : مرور ساختار یافته و متا آنالیز، مفاهیم،کاربردها و محاسبات