رفتن به محتوای اصلی
x

انتشار نسخه الکترونیک سالنامه آماری سال1401 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

نسخه الکترونیکی سالنامه آماری سال1401 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حاوی مجموعه­ ای از آمار و اطلاعات مربوط به معاونت های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در قالب 8 فصل تهیه و منتشر گردید.

اطلاعات نشریه مذکور در قالب تعاریف و مفاهیم آماری، جداول، نمودار و نقشه نیز ارائه شده است.

دستیابی به اطلاعات سالنامه سال1401 دانشگاه، از طریق لینک https://ict.mui.ac.ir/fa/amar/d-amar امکان­پذیر می­باشد.