رفتن به محتوای اصلی
x
 • ابلاغ بازنگری اسناد راهنمای پیاده سازی مجموعه سرویس های پایش برخط بیمارستانی و مدیریت تخت های بیمارستانی
  نظر به بازنگری اسناد راهنمای پیاده سازی سرویس­های تبادل اطلاعات پایش برخط بیمارستان (HIS Live) و ثبت شناسه یکتای تخت بیمارستانی ، بدین وسیله آخرین نگارش اسناد راهنمای فنی جهت اجرا و پیاده سازی در سامانه های اطلاعات بیمارستانی ابلاغ می گردد.
 • ابلاغ بازنگری سند راهنمای پیاده سازی سرویس ثبت گروهی جواب آزمایش های بالینی
  پیرو ابلاغیه شماره ٢٣٦ /١١٠ مورخ 1401/06/28 و عطف به نامه شماره ١٥٦٦ /١١٠/د مورخ 1401/09/08 مبنی بر الزام ارسال الکترونیکی نتایج تست های آزمایشگاهی، سند راهنمای فنی پیاده سازی سرویس ثبت گروهی جواب آزمایش های بالینی (به پیوست)، با تغییرات ذیل به روز رسانی و جهت اجرا و پیاده سازی در سامانه های اطلاعات مرتبط ابلاغ می گردد.
 • ابلاغ تعرفه گلوبال خدمت پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی
  با عنایت به بند (ت) ماده (٧٠) قانون برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر «تبدیل تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی از شیوه به ازای خدمت به شیوه پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات و عطف به تائیدیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور به شماره٣٥ /١٤٢ مورخ 1403/02/04 و پیرو ابلاغیه شماره 110/109 مورخ 1402/04/13 با موضوع «تعرفه گلوبال خدمت پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی در سال ١٤٠٢ ،«به استناد تصویب نامه های هیئت محترم وزیران به شماره ٩٦٨٨/ت٦٢٤٩١هـ مورخ 1403/01/26موضوع تعرفه بخش دولتی، شماره ٧٥٩٣/ت٦٢٤٥٣هـ مورخ 1403/01/21موضوع تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری و شماره ٧٥٧٦/ت٦٢٤٥٣هـ مورخ 1403/01/21موضوع اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، تعرفه پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی برای سال ١٤٠٣(به پیوست) جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ می گردد.
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی، شیرخشک و غذای ویژه (eRX-IRC)
  عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره ١٨٠٣٢٨ /۶۹۵/د مورخ 1402/12/23 و پیرو ابلاغیه های به شماره٤٤٣ /١١٠ مورخ 1402/10/20( نسخه نویسی و نسخه پیچی شیرخشک و غذای ویژه) و شماره ٤٤٤ /١١٠ مورخ 1402/10/20 ( نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی) به استحضار می رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی، شیرخشک و غذای ویژه (IRC-eRX) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی (eRX-IRC)
  عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره177827 /655/د مورخ 1402/12/19 و پیرو ابلاغیه به شماره446 /110 مورخ 1402/10/20 به استحضار می­ رساند، کدینگ به روز شده نسخهنویسی و نسخه­ پیچی داروهای شیمیایی (eRX-IRC) از طریق سامانه مکسا و وبسرویس های مکسا، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ میگردد.
 • ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1403مصوبات هیات محترم وزیران
  عطف به نامه های دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور به شماره ١٨ /١٤٢ مورخ 1403/01/26 و شماره٢٤ /١٤٢ مورخ 1403/01/27 منضم به تصویبنامه های هیئت محترم وزیران مستند به بند (الف) ماده (٩ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به پیوست تصویبنامه های مذکور در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی، خیریه وموقوفه، بخش خصوصی، خدمات روانشناسی و مشاوره برای بخشهای دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی، حق بیمه درمان، اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری، مطابق با مستندات پیوست جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ می گردد.
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های ملزومات دارویی (eRX-IRC)
  عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره١٧۹٠٣٧ /۶۹۵/د مورخ 1402/12/22 و پیرو ابلاغیه به شماره ٢٣٣ /١١٠ مورخ 1401/06/27 به استحضار می رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های ملزومات دارویی (IRC-eRX) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد. دریافت مستندات ابلاغیه: (110/36)1403/02/18
 • ابلاغ قواعد پیاده سازی شیوه نامه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت سهم بیماریهای خاص و صعب العلاج
  قواعد پیاده سازی شیوه نامه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت سهم بیماریهای خاص و صعب العلاج به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده تخصص های رشته های علوم پزشکی و حوزه سلامت(Specialty)
  کدینگ به روز شده تخصص های رشته های علوم پزشکی و حوزه سلامت(Specialty) به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی شیرخشک و غذای ویژه(eRX-IRC)
  کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی شیرخشک و غذای ویژه(eRX-IRC) به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.