آرشیو اخبار

آمارنامه شهر اصفهان


  • س, ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۴:۰۱

وجود آمار و اطلاعات جامع، صحیح، نظام مند و بهنگام از شهر به عنوان یکی از زیرساخت ها و ابزارهای مدیریت شهری، نقش موثر و تعیین کننده ای در برنامه ریزی و اجرا داشته و موجبات تسهیل و تسریع در حرکت به سمت توسعه پایدار و متوازن شهر و دستیابی به اهداف مورد نظر را فراهم می نماید.

سالنامه آماری کشور(قسمت سوم)


  • چ, ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۱:۲۷

جدیدترین نسخه الکترونیکی سالنامه آماري در سال ۱۳۹۷ منتشر گردید.
این نسخه درحیطه بهداشت و درمان شامل اطلاعات مربوط به: 
-کارکنان شاغل در دانشگاه برحسب گروه شغلی و به تفکیک شهرستان
- پزشکان شاغل در دانشگاه بر حسب رشته و نوع تخصص و به تفکیک شهرستان
 

بروزرسانی برنامه های پارکلینیکی دانشگاه


  • ش, ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ - ۰۷:۲۸

     با توجه به نامه شماره ۱۰۸۵ /۷/۱۲ پ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ معاونت محترم درمان در خصوص ابلاغیه تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی مصوبه هیات محترم وزیران در سال  ۱۳۹۹ و بمنظور  به روز رسانی برنامه های پاراکلینیکی( صندوق، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و دندانپزشکی)

سالنامه آماری کشور(قسمت دوم)


  • س, ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۰:۵۸

 آخرين نسخه سالنامه آماري كشور شامل ٢۴ فصل بوده و در طبقه بندي فصول سالنامه از مطالعات بين المللي و منابع داخلي استفاده شده ولي «طبقه بندي بين المللي فعاليت هاي اقتصاديI.S.I.C» بيشتر مورد استناد قرار گرفته است. 

صفحه‌ها