رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس مسئول طرح و برنامه

 

نام و نام خانوادگی: مهندس سولماس شمس پناه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

شماره تماس :   03137923945

آدرس : دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، مديريت آمار وفناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ،طبقه اول 

 

پرچم

شرح وظایف:

- بروزرسانی, پیگیری اجرای برنامه عملیاتی کلیه معاونت های فاوا در طول سال

-  پیگیری رفع موانع جهت اجرای برنامه عملیاتی

- ایجاد هماهنگی مناسب بین معاونت ها جهت اجرای برنامه های مشترک

- گزارش هفتگی از پیشرفت فعالیت ها