رفتن به محتوای اصلی
x

مسئول دفتر مديريت

 

 

نام و نام خانوادگی : سارا سمیعی

 

.

شرح وظایف:

  • تنظیم جلسات، پیگیری مکاتبات و تهیه نامه های دفتر، مراجعات حضوری، بایگانی نامه های محرمانه
  • پیگیری کلیه امور مربوط به ماموریت پرسنل اعم از فرم ماموریت، رزرو خوابگاه و ...
  • نظارت بر لیست شاغلین مدیریت، لیست اضافه کار و پیگیری ناهار اضافه کار و ...
  • پیگیری نامه های ارجاعی مدیریت از روسای گروهها و مسئولین واحدها و کارشناسان
  •  انجام کلیه امور محوله از طرف مدیریت

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، طبقه اول

شماره تماس :  03137923939