در راستای تکمیل اطلاعات لازم جهت جلسه مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی در ابتدا حساب کاربری ایجاد نموده و سپس نسبت به تکمیل فرم رزومه داوطلب (از منوی کاربری سمت ) تا پایان وقت اداری چهارشنبه اقدام نمایید.

شایان ذکر است عدم تکمیل این فرم منجر به لغو مصاحبه می گردد. 

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱