آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
معرفی واحد تحقیق و توسعه ۸ ماه ۲ هفته قبل
شرح وظایف ۸ ماه ۲ هفته قبل
مفهوم R&D ۸ ماه ۳ هفته قبل
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات