آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
معرفی واحد تحقیق و توسعه ۶ ماه ۱ هفته قبل
شرح وظایف ۶ ماه ۱ هفته قبل
مفهوم R&D ۶ ماه ۲ هفته قبل
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات