معرفی واحد تحقیق و توسعه

افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياري از سازمان‌ها را برآن داشته كه فعاليت‌هاي خود را بر توليدات اساسي و توانمندي‌هاي محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيقات و ايجاد نوآوري‌هاي تكنولوژيك مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوري صورت مي‌گيرد و فعاليت‌هاي(R&D) بايد فرصت‌هاي كسب‌وكار جديدي خلق كرده و يا كسب‌وكار فعلي سازمان را متحول نمايد. همچنين شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت كشورها و سازمان‌ها از فعاليت‌هاي (R&D) شده است. پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تكنولوژي و نوآوري و نيز پويايي كسب‌وكار و بازار، سازمان‌ها را مجبور كرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مكاني و جهت‌گيري فعاليت‌هايشان تجديدنظر كنند.

از این رو واحد تحقیق و توسعه مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۱ با هدف نیل به این موارد رسما تشکیل گردید.
نام و نام خانوادگی  : نرجس متقی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

سمت : مسئول واحد

تلفن تماس : ۳۷۹۲۳۹۴۴

 اعضای کمیته تحقیق و توسعه


 


آقای مهندس محمد باقر محبی

تلفن تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹

سمت : مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه


 


خانم مهندس سمیه هادی

تلفن تماس :

سمت : معاون مدیریت و مسئول واحد نرم افزار


 


خانم مهندس سولماس شمس پناه

تلفن تماس :

سمت : مسئول واحد اتوماسیون اداری


 


آقای مهندس مرتضی میرزائی

تلفن تماس :

سمت : مسئول واحد سخت افزار و شبکه


 


آقای مهندس رضا جلالی

تلفن تماس :

سمت : مسئول واحد فن آوری اطلاعات سلامت


 


آقای مهندس ظرافتی

تلفن تماس :

سمت : مسئول واحد زیرساخت و شبکه


 


خانم مهندس کمالی نسب

تلفن تماس :

سمت : مسئول واحد مرکز داده

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات