معرفی واحد

        واحد پشتیبانی برنامه های پاراکلینیکی ( صندوق ، آزمایشگاه ، داروخانه ، دندانپزشکی ، رادیولوژی و سونوگرافی، مدارک پزشکی) از سال ۱۳۸۴ بمنظور تامینی نیازهای خدماتی مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه در استان راه اندازی گردید که ارائه نرم افزارها  و پشتیبانی فنی برنامه ها توسط شرکت داده نگاران سپنتا و با نظارت عالیه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می گیرد.

        با توجه به قرارداد پشتیبانی متمرکز سالیانه با شرکت مذکور، ارائه برنامه ها و پشتیبانی کلی  از طریق مدیریت و سایت مربوط ارائه و مطابق با آخرین بخشنامه های وزارت متبوع شرکت موظف است تا برنامه ها را به روز رسانی و از طریق مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در اختیار واحدها قراردهد.

مسئول واحد : علی درخشان

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن : ۳۷۹۲۳۳۰۴

حضور نماینده شرکت داده نگاران سپنتا در دانشگاه: سه شنبه ها - ۳۷۹۲۳۹۴۴

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات