لیست پرینترهای پیشنهادی جهت برنامه های پاراکلینیکی

با سلام و احترام جهت اطلاع همکارانی که تمایل به خرید پرینتر جهت واحدهای پاراکلینیکی بخصوص آزمایشگاه را دارند برندهای زیر که توسط شرکت داده نگاران سپنتا پیشنهاد گردیده و در تعدادی از واحدها نصب گردیده است معرفی می گردد:

  • .پرینتر لیبل زن:TSC TTP -244 plus
  • پرینتر حرارتی:Delta
  • پرینتر لیزری:HP
  • پرینتر قیمت زن:Olpvity PR2