نسخه جدید برنامه صندوق۹۶۰۵۰۱

با سللام و احترام

جهت اعمال تعرفه های جدید از تاریخ ۹۶۰۵۰۱ فایل اجرایی صندوق را  پس از دانلود در مسیر نصب روی سیستم کپی نمایید:

۱- بعد از اجرای برنامه از منوی مدیریت سیستم ، بازیابی ساختار جداول انجام شود.

۲- از منوی مدیریت سیستم ،اعمال تعرفه ( ضریب K 96 ) کلیک شود.

۳-  قیمت  ویزیت ها باید طبق تعرفه مصوبه هیات وزیران در برنامه عوض شود.

CACH960501

تعرفه

HELPNEW