نسخه جدید برنامه آزمایشگاه # ۹۶۰۴۱۲

با سلام و احترام

طبق روال قبل نسخه جدید فایل اجرایی را دانلود و در مسیر نصب برنامه آزمایشگاه فایل دانلود شده را جایگزین فرمایید.

بمنظور اعمال تغییر سهم یارانه سلامت بیماران بستری و سرپایی از تاریخ ۱/۴/۹۶ خواهشمند است طبق مصوبه هیات وزیران و مطابق با روندی که درراهنمای ضمیمه( فایل Help) آمده است  اقدام شود . تاکید میگردد طبق مصوبه هیات وزیران از ابتدای تیرماه تاریخ را اصلاح نمایید و در راهنمای ضمیمه به اشتباه تاریخ ۱/۱/۹۶ نشان داده شده است.

lab960412

HELPNEW

۵۴۵۰