برنامه TeamViewer

جهت تسهیل دسترسی کاربران و امکان پشتیبانی از راه دور  ، برنامه TeamViewer-ver#10 را می توانید از این طریق دریافت نمایید.

TeamViewer

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات