بسته ارزش نسبی خدمات سلامت

دریافت فایلهای بسته ارزش نسبی خدمات سلامت

همکاران محترم می توانند از این طریق نسبت به دریافت فایل بسته ارزش نسبی خدمات سلامت و فایل ویرایش دوم ارزش نسبی اقدام و جهت تعریف سرویسهای مورد نیاز در برنامه های صندوق ، آزمایشگاه و ... استفاده نمایند.

فایل پیوست: 

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات