گزارشهای مورد نیاز برای چاپ فیش برنامه آزمایشگاه

جهت امکان چاپ فیش می توانید از یکی از گزارشهای مورد دلخواه در شاخه فیش ۱ و یا فیش ۲ استفاه نمایید.

 

جهت امکان چاپ فیش می توانید از یکی از گزارشهای مورد دلخواه در شاخه فیش ۱ و یا فیش ۲ استفاه نمایید.

اطلاعات مورد نیاز در فایل راهنما(HELP) آمده است .

فایل پیوست: 

 
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات