دندانپزشکی

به روز رسانی برنامه دندانپزشکی( نسخه سال ۹۶)

به روز رسانی برنامه دندانپزشکی برای سال ۱۳۹۶. پس از دریافت فایل ، محتویات شاخه دریافتی را درمسیربرنامه نصب شده کپی و جایگزین نمایید و قبل از شروع کار با برنامه از منوی مدیریت ، گزینه بازیابی ساختار جداول را انتخاب و پس از بازیابی با برنامه کار کنید.

برنامه دندانپزشکی سال ۱۳۹۶

به روز رسانی برنامه دندانپزشکی ( Ver#20160217- 13941210 )

 جهت به روز رسانی برنامه دندانپزشکی ( Ver#20160217- 13941210 ) فایل اجرایی را در مسیر نصب کپی و جایگزین نمایید.

قبل از شروع کار از منوی مدیریت نسبت به بازیابی ساختار جداول اقدام فرمایید.

زمان نسخه جدید تا ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ می باشد.

اشتراک در دندانپزشکی