داروخانه

به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار داروخانه (ver#13970301 ):

به روز رسانی نسخه جدید نرم افزار داروخانه (ver#13970301 ):

تذکر : پس از دریافت نامه از طریق اتوماسیون اداری طبق دستورالعمل پیوست

به روز رسانی برنامه داروخانه( نسخه سال ۹۶)

به روز رسانی برنامه داروخانه جهت سال ۱۳۹۶ . پس از دریافت فایل محتویات شاخه مربوطه را در مسیر نصب برنامه کپی و جایگزین نمایید و یکبار از منوی مدیریت سیستم گزینه بازیابی ساختار جداول را انتخاب نمایید و بعدا شروع بکار نمایید.

برنامه داروخانه ۱۳۹۶

به روز رسانی برنامه داروخانه ( Ver#20160217- 13941210 )

 جهت به روز رسانی برنامه داروخانه  ( Ver#20160217- 13941210 ) فایل اجرایی را در مسیر نصب کپی و جایگزین نمایید.

قبل از اجرای برنامه از منوی مدیریت نسبت به بازیابی ساختار جداول اقدام نمایید.

 

اشتراک در داروخانه
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات