داروخانه

به روز رسانی برنامه داروخانه( نسخه سال ۹۶)

به روز رسانی برنامه داروخانه جهت سال ۱۳۹۶ . پس از دریافت فایل محتویات شاخه مربوطه را در مسیر نصب برنامه کپی و جایگزین نمایید و یکبار از منوی مدیریت سیستم گزینه بازیابی ساختار جداول را انتخاب نمایید و بعدا شروع بکار نمایید.

برنامه داروخانه ۱۳۹۶

به روز رسانی برنامه داروخانه ( Ver#20160217- 13941210 )

 جهت به روز رسانی برنامه داروخانه  ( Ver#20160217- 13941210 ) فایل اجرایی را در مسیر نصب کپی و جایگزین نمایید.

قبل از اجرای برنامه از منوی مدیریت نسبت به بازیابی ساختار جداول اقدام نمایید.

 

اشتراک در داروخانه