شرح وظایف

-امكان سنجي و طراحي نقشه شبكه هاي رايانه هاي مورد نياز باتوجه به تعداد كاربران، حجم داده و نقاط اتصال
اجراي عمليات پياده سازي و كابل كشي شبكه هاي داخلي
نصب و راه اندازي رايانه خادم (server) و تنظيمات مربوط
نصب و راه اندازي ايستگاه هاي كاري و تنظيمات مربوط
نظارت برجريان آماده سازي و راه اندازي دستگاه هاي اصلي و پيراموني و كنترولرهاي مربوطه و ايجاد هماهنگي كامل در كليه امور عملياتي واحد مربوط
كنترل و مديريت كاربران شبكه و تعريف سطوح دسترسي هر يك از ايستگاه هاي كاري
جمع آوري، مطالعه و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيكي به منظور دستيابي به روش هاي كارآمد و استفاده از آنها در واحد مربوط
انجام عمليات پشتيبان گيري از پايگاه هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي مربوط با رايانه خادم
همكاري در تهيه و تنظيم برنامه كار واحد خدمات رايانه اي و مشاركت تهيه برنامه زماني
عيب ياب و رفع خط در بستر شبكه ارتباطي
مشاركت در سمينارهاي تخصصي و مطالعه پيشرفت هاي علمي و فني مربوط به شبكه هاي رايانه اي
تنظيم گزارش هاي ادواري از وضعيت شبكه و عمليات كاربران

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات