معرفی واحد شبکه

 

این واحد انجام امور مربوط به شبکه هاي رایانه اي را از زمان نیاز سنجی، طراحی، برآورد،  نصب و راه اندازي، نظارت بر حسن انجام کار پیمانکارتا نگهداري و پشتیبانی بر عهده دارد.

همچنین نیاز سنجی، طراحی، برآورد،  نصب و راه اندازي سیستم های نظارت تصویرو نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران این حوزه  را دارا می باشد. 

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات