معرفی واحد

زیرساخت شبکه و ارتباطات

طی چند دهه گذشته با توسعه روز افزون فن آوری اطلاعات، این صنعت به شکل فراگیری در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور یافته و قابلیت‌های پویای این صنعت نیازهای جدیدی در پیش روی کاربران قرار داده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه این صنعت، ظهور و گسترش شبکه‌های کامپیوتری است. همانطور که شبکه‌ها شریان حیاتی کلیه سیستم‌های اطلاع رسانی را تشکیل می‌دهند، در عین حال پیاده سازی آنها مستلزم زیر ساخت‌های مناسب و کارآمد می‌باشد.

در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور حساسیت ارتباطات پزشکی با واحدهای مربوطه خود در سراسر نقاط، اقدام به ایجاد ارتباطی پابدار کرد تا سیستم مدیریتی متمرکز و مرکز محور را پیادهسازی کند. همچنین با توجه به اهمیت زیر ساخت و عدم قطعی پذیری ارتباطات، ایجاد یک مسیر ارتباطی جایگزین ، یکی دیگر از مواردی است که در این سیستم اجرا شده تا تحت هر شرایطی سیستم فعال و هیچگونه وقفه ای در زیرساخت ارتباطی آن به وجود نیاید و این کار تحقق نیافت جز با تلاش‌های روزافزون و شبانه‌روزی کارشناسان این واحد و تمامی همکاران حوزه فناوری اطلاعات  که به نوعی با این واحد در ارتباط بوده و همکاری لازم با این واحد را داشته اند.

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات