راهنمایی

راهنمای ثبت نامه ارسالی در نرم افزار دیدگاه

 

این راهنما ویژه کاربران دبیرخانه تهیه شده است.

 

راهنمای ثبت نامه دریافتی(وارده) در نرم افزار دیدگاه

این راهنما ویژه کاربران دبیرخانه تهیه شده است.

راهنمای ارسال پیشنویس در نرم افزار دیدگاه

این راهنما ویژه کلیه کاربران نرم افزار دیدگاه می باشد.

 

نحوه استفاده از team viewer

یکی از بهترین نرم افزارها برای کنترل آسان کامپیوتر از راه دور TeamViewer است.با کمک این برنامه، دو کامپیوتر می توانند با بکدیگر ارتباط برقرار کنند. در این ارتباط کامپیوتر اول، میزبان و کامپیوتر دوم، میهمان تلقی می شوند. بدین ترتیب کامپیوتر میزبان با توجه به سطح دسترسی‌ای كه از قبل یا در هنگام اتصال مشخص می‌کند، در اختیار میهمان قرار می گیرد. امکاناتی که TeamViewer در اختیار طرفین قرار می دهد Remote Desktop ،Presentation ،File Transfer هستند.

راهنمای ثبت نامه داخلی در نرم افزار دیدگاه

 

این راهنما ویژه کلیه کاربران تهیه شده است.

 

اشتراک در راهنمایی
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات