بخشنامه استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه

این بخشنامه جهت استفاده بهینه از نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه و شفاف سازی روالها، با توجه به فرآیندهای متعدد در بخشهای مختلف دانشگاه ویژه کلیه کاربران تدوین شده است.

 
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات