تنظیمات نرم افزار دیدگاه، مشترک در کلیه ویندوزها

جهت عملکرد صحیح نرم افزار دیدگاه و ممانعت از بروز خطادر قسمتهای مختلف نرم افزار، نصب این فایل در کلیه کامپیوترها با هر نوع ویندوزی الزامیست.

 

پس ار آنکه بر اساس نوع ویندوز  کامپیوتر، یکی از فایلهای client complete setting for seven&vista یا  clientcomplete setting for xp را نصب نمودید،حتما نسبت به نصب فایل  didgah client tools setupاقدام فرمائید. این فایل تنظیمات IE  را درقسمت  internet options تغییر می دهد که لیست تغییرات در فایل pdf پیوست آمده است . ضمنا  جهت کامپیوترهایی که از proxy استفاده می نمایند، حتما نسخه ۲.۸  فایل  didgah client tools setup را نصب نمائید.