تنظیمات نرم افزار دیدگاه جهت باز کردن فایل های ورد بدون پیغام تائید

چنانچه زمان باز کردن فایل های ورد در پیشنویس ها یا نامه ها،پیغام open و save ظاهر شد، این فایل را نصب نموده تا متن بطور مستقم و بدون نمایش پیغامهای ذکر شده باز شود.

 
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات