ارتباط با ما

با توجه به کثرت کاربران نرم افزار دیدگاه، جهت پاسخگویی مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن لطفا صرفا رابط اتوماسیون اداری هر مرکز با واحد اتوماسیون اداری تماس حاصل فرماید.

 

 

  • تلفن های تماس:۰۳۱-۷۹۲۳۹۴۷-۷۹۲۳۹۴۸

 

  • کدهای کاربری دیدگاه :خانم مهندس شمس پناه،خانم مهندس اسفندیاری، خانم مهندس کریمی