آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
شرکت های پشتیبان HIS ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
برگزاری جلسه یکسان سازی فرایندهای صندوق مراکز ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
آموزش ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
شرکت های پشتیبان PACS ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
معرفی پرسنل ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
آموزش ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
گواهی نامه های سپاس ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
سرویس های سپاس ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
معرفی پرسنل ۱۱ ماه ۲ هفته قبل
معرفی واحد ۱۱ ماه ۲ هفته قبل

صفحه‌ها

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات