معرفی پرسنل واحد HIT

 

               نام نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

مهندس رضا جلالی

مسئول واحد HIT

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۳

 

 

 

 

 

 

poshtibani@sim.mui.ac.ir

 

زهره محمدی

 

کارشناس واحد HIT

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۵

مهندس شمایل حیدری

مسئول پشتیبانی ونظارت بر HIS

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۵

مهندس زهرا سهیلیان

مسئول توسعه فرایندهای HIS

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۴

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات