گروه‌ها

Teamمرتب‌سازی نزولی توضیحات Manager ایجاد گردید Join Link
gis m12bu4 ۱ سال ۴ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
hd m12bu4 ۴ ماه ۳ هفته قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
hit m12bu4 ۱ سال ۵ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
krt m12bu4 ۱ سال ۵ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
net m12bu4 ۱ سال ۵ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
netw m12bu4 ۴ ماه ۲ هفته قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
par m12bu4 ۱ سال ۵ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
rd m12bu4 ۱ سال ۱ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
site m12bu4 ۱ سال ۵ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
soft m12bu4 ۱ سال ۵ ماه قبل This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎

صفحه‌ها

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات