آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
تعریف GIS ۱۰ ماه ۲ هفته قبل
معرفی واحد GIS ۱۰ ماه ۲ هفته قبل
MAP ۱ سال ۱ ماه قبل
قابلیت های ساترا ۱ سال ۷ ماه قبل
اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا ۱ سال ۷ ماه قبل
قوانین مرتبط باساترا ۱ سال ۷ ماه قبل
اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا/۱ ۱ سال ۸ ماه قبل
اقدامات صورت گرفته ۱ سال ۱۰ ماه قبل
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات