آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
تعریف GIS ۲ ماه ۳ هفته قبل
معرفی واحد GIS ۲ ماه ۳ هفته قبل
MAP ۵ ماه ۲ هفته قبل
قابلیت های ساترا ۱ سال ۴ روز قبل
اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا ۱ سال ۴ روز قبل
قوانین مرتبط باساترا ۱ سال ۴ روز قبل
اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا/۱ ۱ سال ۱ هفته قبل
اقدامات صورت گرفته ۱ سال ۲ ماه قبل
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات