قابلیت های ساترا

  • ژئوپرتال متن باز باتمامی قابلیت های گرداوری ،تولید،تصحیح،طبقه یندی وتحلیل و نمایش هرنوع اطلاعات جغرافیایی ،جدولی ،محتوایی،تصاویر ماهواره ای و اطلاعات چند رسانه ای.
  • قابلیت افزودن وتصحیح لایه ای اطلاعات جغرافیایی ،کارتوگرافی توسط کاربر.
  • امکان تعرف انواع سطوح دسترسی مستقل از هر نوع سیستم عامل وقابلیت راه اندازی درسیستم عامل ملی.
  • نمایش وویرایش اطلاعات جغرافیایی از طریق وب(wfs,wms,wcs).
  • قابلیت طراحی داشبوردهای مدیریتی.
  • امکان توسعه زیر سامانه های اختصاصی برای تمامی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها.
  • امکان ا ستفاده از فن اوری ویکیبرای تجمیع و ارتباط اطلاعات مختلف .
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات