• تشکیل کارگروه ساترا با حضور معاونین محترم دانشگاه و کارشناسان ذیربط :
  • براساس صورتجلسه کارگروه، مقرر گدید از معاونین و کارشناسان محترم دعوت بعمل آمده تا  با ساختار واحد GIS و محتوای آن  و همچنین پیرامون ساترا و اقداماتی که باید در هر معاونت انجام پذیرد آشنا گردند. در همین راستا جهت معاونتهای غذا و دارو و درمان در محل معاونتهای مذکور و جهت مرکز بهداشت استان و مدیریتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع جلسات مذکوردراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل گردید( آذرماه ۹۵)
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱