اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا/۱

 • طی چندین جلسه کارشناسی با حضور مهندس کاشف مسئول سامانه ساترا ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، سامانه ی ساترا معرفی و گام های اجرایی جهت بهره برداری از ساترا در دانشگاه علوم پزشکی تببین گردید. (شهریور و مهر ماه  ۹۵)
 • در جلسه ایی با حضور مسئول پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران ، آقای دکتر سیف الدین و مسئول ساترای استان آقای مهندس کاشف ، سامانه ساترا و قابلیت های آن جهت معاونین محترم دانشگاه تشریح گردید.(۹۵/۹/۳)

شمارنده

 • بازدیدکنندگان:
  • امروز:۳,۲۳۵
  • این هفته:۳۱,۱۹۶
  • این ماه:۱۰۵,۷۸۷
  • این سال:۱۰۶,۵۵۱

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات