۱- دریافت منابع نقشه ایی از سازمان مدیریت ۹۴

   ۲- انجام فاز شناخت در حوزه بهداشت و درمان جهت استخراج لایه های اختصاصی هر حوزه ۹۲-۹۴

  ۳- بررسی سایر نیازهای نقشه ایی حوزه های مذکور

  ۴- برداشت لایه های اختصاصی در حوزه بهداشت و درمان

 حوزه بهداشت چهار لایه

•شبکه بهداشت و درمان Polygon
•واحدهای بهداشتی به تفکیک مرکز و پایگاه شهری و خانه بهداشت  Point
•محدوده تحت پوشش مراکزبهداشتی  Polygon
•محدوده تحت پوشش پایگاه وخانه بهداشت  Polygon

حوزه درمان

•بیمارستان های استان Point
•مطب،داروخانه،مراکز تصویربرداری،آزمایشگاه و... سطح شهر اصفهانPoint
 
•سایر موارد:
•با توجه به منابع موجود وبرداشت لایه های اختصاصی استخراج نقشه های مختلف به تفکیک حوزه،شهرستان و..... امکان پذیر می باشد. در حال حاضر خط تولید نقشه بنا بر درخواست هاونیازها فعال می باشد و موارد متعددی تهیه ومورد بهره برداری قرار گرفته است.
•انعقاد تفاهم نامه اطلس سلامت فی مابین  شهرداری اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی
•پیوستن به ژئوپرتالساترا سازمان برنامه و بودجه استان
 
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱