معرفی واحد GIS

 

تهیه GIS PLAN  جهت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

                بررسی وضع موجود

                تعیین وضع مطلوب

                تعریف گام های اجرایی جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب

۲- فرآیند های مربوط به تهیه نقشه و تامین نقشه

۳- اقدامات لازم جهت برداشت لایه های مورد نیاز و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

                استخراج لایه های مورد نیاز

                تعیین روش برداشت

                برداشت لایه

۴- فرآیندهای اجرایی لازم جهت استقرار و بهره برداری از سامانه GIS  اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

                 الف) WEB GIS              

                  ب) ARC GIS SERVER                  

                  ج) ساترا

۵- ارتباط با سازمان های مرتبط (داخلی و خارجی ) جهت دریافت منابع،تجربه و ....

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات