معرفی واحد GIS

 

تهیه GIS PLAN  جهت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اشتراک در فرآیندهای اجرایی GIS
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱