ساترا

قابلیت های ساترا

  • ژئوپرتال متن باز باتمامی قابلیت های گرداوری ،تولید،تصحیح،طبقه یندی وتحلیل و نمایش هرنوع اطلاعات جغرافیایی ،جدولی ،محتوایی،تصاویر ماهواره ای و اطلاعات چند رسانه ای.
  • قابلیت افزودن وتصحیح لایه ای اطلاعات جغرافیایی ،کارتوگرافی توسط کاربر.
  • امکان تعرف انواع سطوح دسترسی مستقل از هر نوع سیستم عامل وقابلیت راه اندازی درسیستم عامل ملی.

تعریف ساترا

سامانه ارزیابی  توسعه و رصد آمایش (ساترا)

 

 لازمه استقرار نظام يکپارچه برنامه ريزي ، مديريت  سرزميني و ارزيابي  توسعه در سطوح ملي، منطقه اي و استاني ،داشتن اطلاعات دقيق و به روز از فعاليتها در پهنه سرزمين مي باشد.  از این رو سامانه ارزیابی  توسعه و رصد آمایش (ساترا) به عنوان یک پرتال مکانی  متن باز با هدف ارزیابی همه جانبه توسعه ورصد آمایش در بستر مکان توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  تهیه وداراي يک نسخه ملي و ۳۱سامانه منطقه‌اي می باشد.

اشتراک در ساترا