اقدامات

اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا/۲

  • تشکیل کارگروه ساترا با حضور معاونین محترم دانشگاه و کارشناسان ذیربط :

اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا/۱

  • طی چندین جلسه کارشناسی با حضور مهندس کاشف مسئول سامانه ساترا ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، سامانه ی ساترا معرفی و گام های اجرایی جهت بهره برداری از ساترا در دانشگاه علوم پزشکی تببین گردید. (شهریور و مهر ماه  ۹۵)

اقدامات صورت گرفته

 

۱- دریافت منابع نقشه ایی از سازمان مدیریت ۹۴

   ۲- انجام فاز شناخت در حوزه بهداشت و درمان جهت استخراج لایه های اختصاصی هر حوزه ۹۲-۹۴

  ۳- بررسی سایر نیازهای نقشه ایی حوزه های مذکور

  ۴- برداشت لایه های اختصاصی در حوزه بهداشت و درمان

 حوزه بهداشت چهار لایه

اشتراک در اقدامات
 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات