پروتکل SNMP

پروتكل SNMP SNMPكه سر نام عبارت Simple Network Management Protocol‌ مي باشد يكي از پروتكل هاي مديريت تجهيزات شبكه مي باشد. در واقع ابزارهاي مانيتورينگ شبكه بر مبناي پروتكل هاي مديريت شبكه، عمل مانيتورينگ را انجام مي دهند. پروتكل SNMP‌ در حقيقت براي كنترل و مانيتورينگ نمي باشد، بلكه فرمت بسته هايي را كه براي اين منظور مبادله مي شوند را مشخص مي كند. اين پروتكل در لايه پايين تر از بسته هاي UDPاستفاده مي كند.   از جمله ويژگي هاي پروتكل SNMPمي توان به موارد زير اشاره نمود:  «۱» يكي از پروتكل لايه  كاربرد (Application) مي باشد. «۲»ساختار آن از دو بخش تشكيل شده است :          ۱-SNMP Manager     2- SNMP Agent «3»براي انتقال داده بين دو بخش فوق از Messageاستفاده مي كند. «۴»به كمك پروتكل فوق مي توان تمام اجزاء قابل مديريت را مانيتور نمود. «۵»اين پروتكل براي انتقال بسته هاي خود، از دو پورت ۱۶۱  و ۱۶۲‌ از نوع UDPاستفاده مي كند. «۶»اين پروتكل در شبكه هايي كه بر مبناي يكي از دو پروتكل IPX‌ يا TCP/IPفعاليت مي كنند، كار مي كند.به عنوان نمونه از پروتكل SNMPمي توان جهت ارسال فرامين به تجهيزات راه دور مانند روترها و مانيتور كردن و مديريت كردن آنها استفاده نمود. مثلا مي خواهيم بدانيم روتر در چه وضعيتي است. به كمك اين پروتكل با روتر ارتباط برقرار مي كنيم و اطلاعاتش را مي گيريم كه چند تا بسته تا به حال از آن عبور كرده و ...  يا اينكه از طريق اين پروتكل مي توان براي روتر فرمان صادر كرد كه روتر چه كارهايي را چگونه انجام دهد. چه بسته هايي را عبور دهد يا ندهد! قالب كلي بسته هاي پروتكل SNMPبه صورت زير مي باشد.    

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات