نكاتي درباره استفاده از ايميل دانشگاه (قسمت سوم : فيلتر كردن ايميل هاي ورودي )

در اين سري از مطالب سعي شده برخي از مواردي كه معمولا كاربران با آن مواجه مي شوند مطرح گردد:

-          فيلتر كردن ايميلها:

 

در صورتي كه كاربر تمايل به دريافت ايميل با موضوع مشخص يا از فرستنده خاصي نداشته باشد،مي تواند با اعمال تنظيمات از ورود آن ايميل (ها) به محيط ايميل خود جلوگيري نمايد.بدين منظور پس از ورود ، در منوها روي گزينه mail filter setupكليك نمائيد تا به بخش تنظيمات فيلترينگ ايميل وارد گرديد.

 

در صفحه اي كه ظاهر ميشود بر اساس آيتم هاي مختلف مي توان ،فيلترهاي انتقال يا كپي يك ايميل به مكاني خاص را تعريف نمود.به طور مثال ميخواهيم طوري تنظيم انجام دهيم كه ايميلهايي كه در موضوع آنها كلمه commercialهست را دريافت نكنيم.براي اين كار گزينه Rulesرا روي Subjectقرار ميدهيم ، در حالي كه گزينه Inc/Excروي includeاست در قسمت Filter Stringكلمه commercialرا تايپ مي كنيم.Actionرا روي Moveو Destinationرا روي DELETEقرار مي دهيم و در نهايت دكمه Add/Modifyرا فشار مي دهيم.

به همين روال مي توان بر اساس فرستنده فيلتر انجام داد.به اين صورت كه Rulesرا روي Fromقرار داده و در Filter Stringعنوان فرستنده يا آدرس ايميل وي را تايپ مي كنيم.

اداره سايت مركزي دانشگاه

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات