مشاهده فیش حقوقی کارمندان

با برقرار شدن ارتباط نرم افزاری با سیستم پرداخت حقوق، از این پس امکان مشاهده فیش حقوقی کارکنان دانشگاه به صورت الکترونیکی برقرار می باشد.

جهت مشاهده فیش حقوقی خود اینجا را کلیک نمایید. لازم به ذکر است درحال حاضر تنها اطلاعات مربوط به فیش شهریورماه جاری قابل مشاهده خواهد بود.