لطفا همکاران مشمول گرفتن حق فنی جهت ثبت اطلاعات خود در سامانه زیر وارد شده اطلاعات خود را تکمیل نمایند.

laughلینک laugh

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱