قابل توجه همکاران محترم فناوری اطلاعات دانشگاه

لطفا همکاران مشمول گرفتن حق فنی جهت ثبت اطلاعات خود در سامانه زیر وارد شده اطلاعات خود را تکمیل نمایند.

laughلینک laugh

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات