دوره آموزشی html5

آزمون الکنرونیکی دوره آموزشی غیر حضوری html5 روز سه شنبه مورخ ۲۶/۶/۹۲ برگزار می گردد.

این دوره ویژه کارشناسان و شاغلین مراکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات کلیه واحدهای تابعه دانشگاه می باشد وو دارای ۲۰ ساعت آموزش تخصصی است .لینک آزمون از طریق سایت مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در تاریخ مذکور از ساعت ۱۸-۱۹ قابل دسترس است.آزمون دوره تکرار نمی شود 

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات