جدول زمانبندي و ميزان اعتبار اكانت اينترنت دانشجويان

فايل جدول زمانبندي و ميزان اعتبار اكانت اينترنت دانشجويان :

فایل پیوست: 

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات