تنظیم برنامه تهیه فایل پشتیبان به صورت اتوماتیک

به منظور تهیه پشتیبان (backup) به صورت دوره ای و اتوماتیک به فایلی که در ادامه مطلب آمده است مراجعه نمایید.

در اجرای این برنامه در صورتیکه آمار مراجعات مرکز مورد نظر زیاد است برنامه را به صورت روزانه تهیه نمایید و در صورتیکه آمار کم است میتوانید طول بازه را افزایش دهیه. نکته مهم اینکه ساعتی را که برای تهیه پشتیبان مشخص می نمایید، ساعتی باشد که سیستم روشن است. فایل پیوست تهیه این فایل را در Sql Server 2000 آموزش میدهد در نسخه های بالاتر Sql Server این برنامه با تغییرات مختصری قابل اجراست.

فایل پیوست: 

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات