تائید نرم افزارهای غیر شبکه ای و غیر وب

مدارک لازم جهت تائید نرم افزارهای غیر شبکه ای و غیر وب (تک کاربره-single)

 

۱) تائیدیه واحد بهره بردار از جهت کاربری

۲) تعیین مشخصات فنی نرم افزار (زبان برنامه نویسی،پایگاه داده و ...)

۳) گواهی تایید کارشناس IT مرکز مبنی بر تحت شبکه نبودن نرم افزار و تحویل و نصب و راه اندازی نرم افزار توسط شرکت نامبرده

 

توجه : فرآیند تائید نرم افزارهای تحت وب یا شبکه و چند کاربره با موارد فوق متفاوت میباشد.