اخلال در ارتباط شبکه شمس دانشگاه با برخی مراکز

به اطلاع همکاران محترم میرساند به دلیل بروز اشکال در شبکه اینترانت شرکت مخابرات استان ، کلیه مراکزی که ارتباط آنها با دانشگاه از طریق شبکه ی مذکور میباشد تا رفع کامل این مشکل ممکن است دچار قطعی و اخلال در ارتباط گردند.

به اطلاع همکاران محترم میرساند به دلیل بروز اشکال در شبکه اینترانت شرکت مخابرات استان ، کلیه مراکزی که ارتباط آنها با دانشگاه از طریق شبکه ی مذکور میباشد تا رفع کامل این مشکل ممکن است دچار قطعی و اخلال در ارتباط گردند.

لذا با توجه به پیگیری های مسئولین و کارشناسان  زیرساخت شبکه دانشگاه به اطلاع میرساند که مسئولین مربوطه نسبت به رفع  هرچه سریع تر این مشکل حد اکثر توان خود را جهت رفع مشکل به کار بسته و احتمالاً این اخلال در اینترانت و شبکه شمس به زودی برطرف خواهد گردید.

لازم به ذکر است واحد ها و مراکزی که ارتباط شبکه آنها  از طریق فیبر نوری و ارتباط بی سیم به دانشگاه متصل است  شامل مورد فوق نمیگردند.