اخطار افزایش حجم پست الکترونیک به کاربران

با توجه به محدودیت های سخت افزاری موجود بایستی کاربران پست الکترونیک دانشگاه محدودیت ۱ گیگابایت را برای پست الکترونیک خود رعایت نمایند هم چنین این اداره امکان ارسال ایمیل هشدار برای کاربران را در قالب اخطار :

در بازه های بین ۹۰۰ مگابایت تا ۱ گیگابات جهت اطلاع کاربر از اینکه محدوده حجم ایمیل او به بخش هشدار رسیده است

اخطار شماره یک جهت اطلاع کاربر از حجم بالای یک گیگابایت و بسته شدن ایمیل در صورت کاهش نیافتن حجم تا ۲۴ ساعت

اخطار شماره دو جهت اطلاع کاربر از حجم بالای یک گیگابایت و بسته شدن ایمیل در صورت کاهش نیافتن حجم تا ۱۲ ساعت

اخطار شماره سه جهت اطلاع کاربر از حجم بالای یک گیگابایت و بسته شدن ایمیل در صورت کاهش نیافتن حجم تا ۶ ساعت

اخطار شماره چهار جهت اطلاع کاربر از حجم بالای یک گیگابایت و بسته شدن ایمیل در صورت کاهش نیافتن حجم تا ۱ ساعت

فراهم کرده تا کاربران پیش از بسته شدن ایمیل در صورت رعایت نکردن محدوده مجاز مطلع شوند و نسبت به کاهش حجم ایمیل خود اقدامات لازم را انجام دهند.

نمونه نامه ارسال شده توسط اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیوست آمده است .

فایل پیوست: 

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات