آموزش ذخیره و بازیابی فایل های پایگاه داده

جهت آموزش نحوه تهیه فایلهای پشتیبان و بازیابی آنها به لینک زیر مراجعه نمایید.

فایل پیوست: